Rukavice
Zaštitna obuća
Zaštitna i radna odeća
Zaštita glave i lica
Zaštitne naočare
Zaštita sluha
Zaštita disajnih organa
Zaštita od pada
Jednokratna upotreba
Zaštita za zavarivanje
Zaštita od izliva tečnosti
Ronilačka oprema
Bezbednost na putu
Ostalo
Reklamni materijal

zastitne rukavice


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zaštitne rukavice Gadwall

Bešavne pletene od Kevlara, srednje težine. Rad sa staklom, oštrim panelima. Rukavice od kevlara sa manžetnom srednje težine. Pogodne za rad sa staklom, oštrim predmetima i panelima.

Zaštitne rukavice Gannet

Pamučne/najlonske sa elastičnom manžetnom, prsti i dlanovi sa crvenim PVC tačkicama protiv proklizavanja. Koriste se u skladištima, prilikom pakovanja i transporta i sl.

Zaštitne rukavice Garganey

Pamučne sa laminiranim nitrilom, nadlanica od platna, sigurnosna manžetna, puna postava. Rukavice se koriste u građevinskoj industriji, poljoprivredi, mašinskoj industriji...

Zaštitne rukavice Gladiator A16-500

Gumirane na pamučnoj podlozi, protivklizne, sa elastičnom manžetnom. Vel. 7-10 Rukavie se koriste u Građevinarstvu i industriji protivklizne

Zaštitne rukavice Gladiator A16-650

Gumirane na pamučnoj podlozi, protivklizne, sa manžetnom, dužina 31 cm. Vel. 7-10. Rukavie se koriste u Građevinarstvu i industriji protivklizne

Zaštitne rukavice Godwit

Kozja koža, mekane, manžetna 15 cm. Rukavica se koristi u mašinskoj industriji, metalnoj industriji, itd.

Zaštitne rukavice Greenfit Plus A79-300

100% Nitril, debljina 0.3 mm, dužina 30 cm, reljefaste, zelene, smanjena mogućnost od pojave alergije. Za rad sa deterdžentima i sredstvima za održavanje. Vel. 7-10 Rukavice se koriste za rad sa deterdžentima i sredstvima za održavanje

Zaštitne rukavice Gull

Goveđi špalt, dlan sive boje, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu. Može se koristiti u građevinskoj industriji, poljoprivredi, metalnoj industriji, itd.

Zaštitne rukavice Harpy

Varilačke rukavice, dužine 35 cm, poseduju skrivene šavove koje varnica ne može lako da dotakne i progori, postavljene radi smanjivanja rizika od opekotina. Rukavica ima ojačanje na kritičnim mestima - dlanovima zbog hvatanja i manipulacije predmeta na kome se vrši zavarivanje. Izradena je u živim bojama kako bi bila što uočljivija među okolnim alatom i priborom. Rukavica se koristi u građevinarstvu i industriji u procesu zavarivanja.

Zaštitne rukavice Harrier

Pamučne sa elastičnom manžetnom,polumočene u nitril.Za građevinske materijale,čelične table,metal, teške kablove. Otporne na ulja i masti. Kat.I Rukavice se koriste u industriji, građevinarstvu pogodne su za rad sa građevinskim materijalima, čelične table, metal, teške kablove. Otporne na ulja i masti. Kat.I


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Valid HTML 4.01 Transitional