Rukavice
Zaštitna obuća
Zaštitna i radna odeća
Zaštita glave i lica
Zaštitne naočare
Zaštita sluha
Zaštita disajnih organa
Zaštita od pada
Jednokratna upotreba
Zaštita za zavarivanje
Zaštita od izliva tečnosti
Ronilačka oprema
Bezbednost na putu
Ostalo
Reklamni materijal

zastita za zavarivanje


1 2

PT 2737

Ručna varilačka maska od polipropilena, ručica sa unutrašnje strane, stakla 110x90mm. Koristi se za zaštitu očiju i lica prilikom zavarivanja

Speedglass 9100

Automatska maska za zavarivanje sa dubljim obodom za veću zaštitu vrata i ušiju, manuelno podešavanje nivoa zatamnjenja DIN 5, 8 i 9-13, uključujući zatamnjenje za gasno zavarivanje, mikroplazmu i argonsko zavarivanje. Koristi litijumske baterije 3V. Težina maske 0,475kg.Koristi se za zaštitu prilikom zavarivanja u raznim granama industrije.


1 2
Valid HTML 4.01 Transitional