Rukavice
Zaštitna obuća
Zaštitna i radna odeća
Zaštita glave i lica
Zaštitne naočare
Zaštita sluha
Zaštita disajnih organa
Zaštita od pada
Jednokratna upotreba
Zaštita za zavarivanje
Zaštita od izliva tečnosti
Ronilačka oprema
Bezbednost na putu
Ostalo
Reklamni materijal

zastita od pada


1 2

P-51E

Opasač za visinske radove, kačenje u 3 tačke: na leđima, na grudima i sa strane, široka i ojačana podrška za leđa, elastični - rastegljivi uprtači pružaju veću udobnost, olakšavaju rad korisniku i ublažavaju udar na grudi, poseduje automatske kopče koje omogućavaju brzu i sigurnu montažu na telo u svim uslovima rada. EN 361, EN 358 Koristi se u građevini, za rad na visinama, za rad na banderama, itd.

P-70

Opasač za visinske radove sa ojačanim uprtačima oko nogu - za sedenje, predviđen za radove gde je potreban veći oslonac na nogama, kačenje u 3 tačke: na leđima, na stomaku i sa strane. EN 361, EN 358, EN 813 Koristi se u građevini, za rad na visinama, za rad na banderama, itd.

PB - 10

Opasač za pozicioniranje, za rad na stubovima, široka podrška za leđa. Koristi se u građevini, za rad na visinama, za rad na banderama, stubovima, itd.

PB-10/LB10020

Opasač za pozicioniranje, za rad na stubovima, sa podesivim užetom i kljunastim karabinom (komplet), široka podrška za leđa. Koristi se u građevini, za rad na visinama, za rad na banderama, itd.

Protivpadni sistem Xenon

Komplet za zaštitu od pada pri radu na visokim mestima. Štiti radnike od pada dok obavljaju poslove na krovovima, visokim zgradama itd

Sigurnosna šina - aluminijum

Sigurnosna šina proizvedena od aluminijuma. Upotrebljava se kao deo protivpadne zaštitne opreme na krovovima, banderama, stubovima, dimnjacima, itd


1 2
Valid HTML 4.01 Transitional