Rukavice
Zaštitna obuća
Zaštitna i radna odeća
Zaštita glave i lica
Zaštitne naočare
Zaštita sluha
Zaštita disajnih organa
Zaštita od pada
Jednokratna upotreba
Zaštita za zavarivanje
Zaštita od izliva tečnosti
Ronilačka oprema
Bezbednost na putu
Ostalo
Reklamni materijal

zastita od pada


1 2

ABM + LB101

Energy Shock apsorber sa užetom 10.5mm, dužine 2m (ukupna dužina sa namontiranim karabinima), ublaživač udara na telo prilikom pada. EN 354, EN 355 Koristi se u kombinaciji sa opremom za zaštitu od pada na svim poslovima pri kojima se radi na visini

AC 20010

Uže sa žabicama na krajevima.

Karabin AZ 011

Automatski čelični karabin sa sigurnosnim zavrtnjem, širina otvora 18mm, dimenzije 108x60mm, težina 180gr. Koristi se za rad na visinama kao sigurnosni dodatak opremi za zaštitu od pada na banderama, antenskim stubovima, gromobranima, zgradama, kućištima od liftova, za rad u kanalizacionim i vodovodnim otvorima, itd.

Karabin AZ 023

Automatski karabin od laganih legura, širina otvora 60mm, dimenzije 240x130mm, težina 460gr. Koristi se zajedno sa opremom za sprečavanje i zaustavljanje padova pri radu na visokim zgradama, na postavljanju antena i gromobrana, prilikom održavanja fasada, itd.

Klizač

Klizač, deo protivpadne zaštitne opreme. Koristi se kao dodatak sigurnosnoj opremi za radove na velikim visinama, na banderama, krovovima, stubovima, itd

LB 10020

Uže od poliamida za pozicioniranje, podesivo, dužine 2m, 12mm, sa žabicom.Koristi se kao sigurnosni dodatak opremi koja se koristi za rad na velikim visinama, pri radovima u građevini, elektrodistribuciji, mostogradnji, viskogradnji, itd.

Merdevine

Merdevine od galvanizirajućeg čelika. Koriste se kao protivpadna oprema na dimnjacima, banderama, krovovima, TV predajnicima, gromobranima,

Merdevine Al

Merdevine od aluminijuma. Koriste se kao deo protivpadne opreme na visokim objektima kao što su dimnjaci, silosi, visoke zgrade, itd

P - 02

Opasač za visinske radove sa monterskim pojasom i uprtačima, kačenje na leđima i sa strane - ekonomik. EN 361, EN 358 Koristi se za monterske radove na visinama, pri radu na banderama, antenskim stubovima, gromobranima, zgradama, kućištima od liftova, za rad u kanalizacionim i vodovodnim otvorima, itd.

P - 20

Opasač za visinske radove, sa monterskim pojasom i uprtačima oko grudi i nogu radi veće udobnosti, kačenje na leđima i sa strane.


1 2
Valid HTML 4.01 Transitional