Rukavice
Zaštitna obuća
Zaštitna i radna odeća
Zaštita glave i lica
Zaštitne naočare
Zaštita sluha
Zaštita disajnih organa
Zaštita od pada
Jednokratna upotreba
Zaštita za zavarivanje
Zaštita od izliva tečnosti
Ronilačka oprema
Bezbednost na putu
Ostalo
Reklamni materijal

zastita od izliva tecnosti


1 2

Booms

Zaštita od izliva tečnosti. Upijači za reagovanje na hitne intervencije prilikom izliva ulja, nafte, naftnih derivata i hemikalija su specijalno dizajnirana oprema koja apsorbuje većinu izlivenih tečnosti. JSP asortiman proizvoda može da poboljša rešavanje problema izliva i kontrolu zagađenja, samim tim potpomaže očuvanje životne sredine. Bezbednosnu opremu za izlive bi trebalo odabrati u skladu sa prirodom i veličinom potencijalnog izlivanja. Oprema se deli na upijače za ulje, naftu i naftne derivate (upijaci su bele boje) i upijače za hemikalije (upijači su žute boje). Polje primene: Primenjuju se u petrohemijskoj industriji, benzinskim pumpama, rezervoarima sa opasnim materijama, agrokulturi, ADR kompanijama... bilo gde gde postoji opasnost od izlivanja agresivnih tečnosti. Koristi se na benzinskim pumpama, u laboratorijama, u auto servisima, u hemijskoj industriji, faramaceutskoj industriji, petrohemijskoj industriji ...

JSP 200

Koristi se na benzinskim pumpama, u laboratorijama, u auto servisima, u hemijskoj industriji, faramaceutskoj industriji, petrohemijskoj industriji ...

JSP 201

Koristi se na benzinskim pumpama, u laboratorijama, u auto servisima, u hemijskoj industriji, faramaceutskoj industriji, petrohemijskoj industriji

JSP 401-35

Koristi se na benzinskim pumpama, u laboratorijama, u auto servisima, u hemijskoj industriji, faramaceutskoj industriji, petrohemijskoj industriji ...

JSP 502

Komplet za zaštitu od izlivanja hemikalija. Ovi proizvodi su pogodni prilikom prevoza, dostave i manipulacije sa hemikalijama. Dostupni su u pet nivoa absorpcije: 15l, 30l, 90l, 250l i 500l. Prilikom manipulacije sa ovakvim materijalima preporučljivo je korititi Lična Zaštitna Sredstva koja su dostupna u DeLuxe kompletima: zaštitne naočare, rukavice, zaštita disajnih organa. Koristi se na benzinskim pumpama, u laboratorijama, u auto servisima, u hemijskoj industriji, faramaceutskoj industriji, petrohemijskoj industriji ...

jsp-202

Koristi se na benzinskim pumpama, u laboratorijama, u auto servisima, u hemijskoj industriji, faramaceutskoj industriji, petrohemijskoj industriji ...

jsp-202_2

Koristi se na benzinskim pumpama, u laboratorijama, u auto servisima, u hemijskoj industriji, faramaceutskoj industriji, petrohemijskoj industriji ...

jsp-202_3

Koristi se na benzinskim pumpama, u laboratorijama, u auto servisima, u hemijskoj industriji, faramaceutskoj industriji, petrohemijskoj industriji ...

jsp-202_4

Koristi se na benzinskim pumpama, u laboratorijama, u auto servisima, u hemijskoj industriji, faramaceutskoj industriji, petrohemijskoj industriji ...

jsp-208

Komplet za zaštitu od izliva ulja, nafte i naftnih derivata. Koristi se na benzinskim pumpama, u laboratorijama, u auto servisima, u hemijskoj industriji, faramaceutskoj industriji, petrohemijskoj industriji ...


1 2
Valid HTML 4.01 Transitional