Rukavice
Zaštitna obuća
Zaštitna i radna odeća
Zaštita glave i lica
Zaštitne naočare
Zaštita sluha
Zaštita disajnih organa
Zaštita od pada
Jednokratna upotreba
Zaštita za zavarivanje
Zaštita od izliva tečnosti
Ronilačka oprema
Bezbednost na putu
Ostalo
Reklamni materijal

zastita glave i lica


1 2

Acetatni vizir

Acetatni vizir, otporan na agresivne i nagrizajuće hemikalije

Šlem Europian

Zaštitni šlem "Europian", sa prorezima i klapnom za ventilaciju za rad na otvorenom prostoru i za rad u toploj sredini. Koristi se u garađevinarstvu, rudarstvu, šumarstvu, metalskoj industriji, elektroindustriji, površinskim iskopinama, elektranama, auto industriji

Šlem MK1

Zaštitni šlem MK1 kačenje na 6 tačaka, PE podloga sa znojnicom, za gradevinarstvo, industriju, šumarstvo, elektro-industriju. Radni napon 400V, ispitni 1000V. Reatestiran. U garađevinarstvu, šumarstvu, metalskoj industriji, elektroindustriji, površinskim iskopinama

Šlem MK2

Zaštitni šlem MK2 sa adapterima za vizire ili antifone, kačenje na 6 tačaka , PE podloga sa znojnicom. Za u potrebu u građevinarstvu, industriji, šumarstvu, elektro-industriji. Radni napon 400V, ispitni 1000V. Reatestiran. EN 397 Koristi se u garađevinarstvu, šumarstvu, metalskoj industriji, elektroindustriji, površinskim iskopinama, elektranama, auto industriji

Šlem MK3

Zaštitni šlem MK3 sa adapterima za vizire ili antifone, kačenje na 6 tačaka, tekstilna podloga radi veće udobnosti, sa znojnicom. Za u potrebu u građevinarstvu, industriji, šumarstvu, elektro-industriji. Radni napon 400V, ispitni 1000V. Reatestiran. Koristi se u garađevinarstvu, šumarstvu, metalskoj industriji, elektroindustriji, površinskim iskopinama, elektranama, auto industriji

Šlem MK6

Zaštitni šlem "MK6" sa adapterima za vizire ili antifone i štitnikom za oči Retractaspec, kačenje na 8 tačaka, PE podloga sa znojnicom. Koristi se u građevinarstvu, šumarstvu, metalskoj industriji, elektroindustriji, površinskim iskopinama, elektranama, auto industri

Šlem MK7

Zaštitni šlem MK7 sa vizirom Retractaspec, tekstilna podloga i točkić za podešavanje obima. Veoma udoban

Šlem Mk8

Mk Evolution 8™ je jedini industrijski zaštitni šlem na svetu koji ispunjava i premašuje zahteve novog i daleko oštrijeg standarda o zaštiti EN14052. EVO8™ šlem se dva puta testira na udar, odozgo i sa strane, sa dvostruko vece visine nego ranije i može da podnese udarce i do tri puta jače nego što je to propisano standardom EN397 ustanovljenim 1970-ih godina. Ovo je jedini industrijski zaštitni šlem na tržištu koji Vam nudi ovaj nivo zaštite.

Žičani vizir

Žičani vizir, pogodan za šumarstvo

Žičani vizir

Žičani vizir na preklop sa antifonima


1 2
Valid HTML 4.01 Transitional