Rukavice
Zaštitna obuća
Zaštitna i radna odeća
Zaštita glave i lica
Zaštitne naočare
Zaštita sluha
Zaštita disajnih organa
Zaštita od pada
Jednokratna upotreba
Zaštita za zavarivanje
Zaštita od izliva tečnosti
Ronilačka oprema
Bezbednost na putu
Ostalo
Reklamni materijal

zastita glave i lica


1 2

Acetatni vizir

Acetatni vizir, otporan na agresivne i nagrizajuće hemikalije

BrowGuard

ZL-062 BrowGuard Nosač vizira na preklop, dublji, veći stepen zaštite čeonog dela glave, podešavanje obima nosača sa točkicem, zamenjiva znojnica ZL-004 Macrolon 20cm Polikarbonatsko staklo dim. 20x40cm, otporno na udar i visoke temperature, oivičen aluminijumom radi veće stabilnosti i zaštite ZL-050 Macrolon 25cm Polikarbonatsko staklo dim. 25x40cm, otporno na udar i visoke temperature, oivičen aluminijumom radi veće stabilnosti i zaštite za bradu i vrat

Cliptite

Nosač vizira montažni na JSP šlemove

GW5

Acetatni zatamljeni vizir DIN 5 za livce i varioce, otporan na agresivne i nagrizajuće hemikalije

Nosač vizira

Nosač vizira na preklop sa federom, montažni na sve tipove šlemova

PC Vizir

Polikarbonatni vizir na preklop sa antifonima, pogodan za brusače

Peltor PEL LES

Šumarski komplet - šlem, žičani vizir na preklop, antifoni i PVC zaštita za vrat

Šlem Europian

Zaštitni šlem "Europian", sa prorezima i klapnom za ventilaciju za rad na otvorenom prostoru i za rad u toploj sredini. Koristi se u garađevinarstvu, rudarstvu, šumarstvu, metalskoj industriji, elektroindustriji, površinskim iskopinama, elektranama, auto industriji

Šlem MK1

Zaštitni šlem MK1 kačenje na 6 tačaka, PE podloga sa znojnicom, za gradevinarstvo, industriju, šumarstvo, elektro-industriju. Radni napon 400V, ispitni 1000V. Reatestiran. U garađevinarstvu, šumarstvu, metalskoj industriji, elektroindustriji, površinskim iskopinama

Šlem MK2

Zaštitni šlem MK2 sa adapterima za vizire ili antifone, kačenje na 6 tačaka , PE podloga sa znojnicom. Za u potrebu u građevinarstvu, industriji, šumarstvu, elektro-industriji. Radni napon 400V, ispitni 1000V. Reatestiran. EN 397 Koristi se u garađevinarstvu, šumarstvu, metalskoj industriji, elektroindustriji, površinskim iskopinama, elektranama, auto industriji


1 2
Valid HTML 4.01 Transitional