Rukavice
Zaštitna obuća
Zaštitna i radna odeća
Zaštita glave i lica
Zaštitne naočare
Zaštita sluha
Zaštita disajnih organa
Zaštita od pada
Jednokratna upotreba
Zaštita za zavarivanje
Zaštita od izliva tečnosti
Ronilačka oprema
Bezbednost na putu
Ostalo
Reklamni materijal

zastita disajnih organa


1 2 3 4

Filter B2 Panorama

Filter B2 - za neogranske gasove i pare Koristi se kao zaštita od neorganskih gasova i isparenja, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, gumarska industrija

Filter E1 Olympus

Filter E1 - za kisele pare i gasove Koristi se kao zaštita od kiselih para i gasova i isparenja, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, petrohemija

Filter K1 Olympus

Filter K1 - za amonijak i amonijacne derivate Koristi se kao zaštita od amonijaka i amonijacnih derivata, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, petrohemija

Filter K2 Panorama

Filter K2 - za amonijak i amonijacne derivate. Koristi se kao zaštita od amonijaka i amonijacnih derivata,kiselih para i gasova, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, petrohemija, gumarska industrija

Filter P2 Olympus

Filter P2 - za veoma finu prašinu. Koristi se u građevini, drvna industrija, peskarenje, parketari, lakireri, moleri, prašina

Filter P3 Olympus

Filter P3 - za veoma otrovnu i sitnu prašinu, uključujući i azbest, nukleoide... Koristi se u hemijskoj industriji, petrohemija, rafinerije, lakireri, farbari, medicina, farmacija, gumarska industrija

Filter P3 Panorama

Filter P3 - za veoma finu otrovnu prašinu. Koristi se kao zaštita od organskih i neorganskih jedinjenja,kiselih para i gasova, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, petrohemija, gumarska industrija, toksična prašina, asvaltne baze

Kofil maska FFP 322

FFP2 322 - Horizontalno sklopive maske dizajnom obezbeduju veci komfor i perfektno prijanjanje, velika zapremina maske pruža minimalni otpor pri disanju.Koristi se u svim granama industrije za zaštitu disajnih organa od čvrstih netoksicnih čestica i aerosola do 4 x MDK

Kofil maska FFP1 311

FFP1 311 - Horizontalno sklopljene (ravne) maske, garantuju komfor i perfektno naleganje, veliki prednji deo daje nizak otpor pri disanju i smanjuje potencijal prodiranja cestica, bez ventila. EN 149 Koristi se u gradevini, parketari, moleri, lakireri, brusaci, cistaci, poljoprivreda, stolari, medicina, farmacija, hemijska industrija

Kofil maska FFP1 312

FFP1 312 - Horizontalno sklopljIve maske, garantuju komfor i perfektno naleganje, veliki prednji deo daje nizak otpor pri disanju i smanjuje potencijal prodiranja cestica, sa specijalnim ventilom koji sprecava kondenzaciju. EN 149 Koristi se u gradevini, parketari, moleri, lakireri, brusaci, cistaci, poljoprivreda, stolari, medicina, farmacija, hemijska industrija


1 2 3 4
Valid HTML 4.01 Transitional