Rukavice
Zaštitna obuća
Zaštitna i radna odeća
Zaštita glave i lica
Zaštitne naočare
Zaštita sluha
Zaštita disajnih organa
Zaštita od pada
Jednokratna upotreba
Zaštita za zavarivanje
Zaštita od izliva tečnosti
Ronilačka oprema
Bezbednost na putu
Ostalo
Reklamni materijal

zastita disajnih organa


1 2 3 4

Filter A1 Olympus

Filter A1 - za organske gasove i isparenja Koristi se kao zaštita od organskih gasova i isparenja, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina

Filter A2 Panorama

Filter A2 - za organske gasove i pare Koristi se kao zaštita od organskih gasova i isparenja, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina

Filter A2P3 Panorama

Filter A2P3 - za organske gasove i za veoma toksicnu prašinu. Zaštita od kiselih para i gasova, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, gradevina, petrohemija, gumarska industrija, toksična prašina, asvaltne baze

Filter AB1 Olympus

Filter AB1 - kombinovani za organska i neorganska isparenja Koristi se kao zaštita od neorganskih i organskih gasova i isparenja, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, gumarska industrija

Filter AB2 Panorama

Filter AB2 - za organske i neorganske gasove kombinovani Koristi se kao zaštita od neorganskih i organski gasova i isparenja, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, gumarska industrija

Filter AB2P3 Panorama

Filter AB2P3 - organski i neorganski gasovi + za veoma finu otrovnu prašinu Koristi se kao zaštita od organskih i neorganskih jedinjenja,kiselih para i gasova, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, petrohemija, gumarska industrija, toksična prašina, asvaltne baze

Filter ABEK1 Olympus

Filter ABEK - kombinovani filter Koristi se kao zaštita od amonijaka i amonijacnih derivata,kiselih para i gasova, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, petrohemija, gumarska industrija

Filter ABEK2 Panorama

Filter ABEK2 - kombinovani filter Koristi se kao zaštita od kiselih para i gasova, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, petrohemija, gumarska industrija

Filter ABEK2P3 Panorama

Filter ABEK2P3 - kombinovani filter sa ugradenim predfilterom za veoma finu toksičnu prašinu. Koristi se kao zaštita od kiselih para i gasova, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, petrohemija, gumarska industrija, toksična prašina, asvaltne baze

Filter B1 Olympus

Filter B1 - za neorganske gasove i isparenja Koristi se kao zaštita od neorganskih gasova i isparenja, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, gumarska industrija


1 2 3 4
Valid HTML 4.01 Transitional