Rukavice
Zaštitna obuća
Zaštitna i radna odeća
Zaštita glave i lica
Zaštitne naočare
Zaštita sluha
Zaštita disajnih organa
Zaštita od pada
Jednokratna upotreba
Zaštita za zavarivanje
Zaštita od izliva tečnosti
Ronilačka oprema
Bezbednost na putu
Ostalo
Reklamni materijal

bezbednost na putu


1 2

Roadbloc

Nova revolucionarna barijera, povezivanje elemenata pod uglom od 45 omogucava lakše postavljanje i ne ograničava barijeru na pravolinijski oblik, upotreba vode i balasta omogućava veliku stabilnost, mogu se slagati jedna u drugu radi lakšeg i ekonomičnijeg skladištenja. Crvena barijera

Signalne ograde

Fleksibilne ograde za obeležavanje gradevinskih objekata, puteva, rolne od 50m. Koriste se za obeležavanje i osiguravanja svih mesta gde je opasno boraviti bez zaštitne opreme.

Standard

Liveni jednodelni čunjevi sa DES2 reflektujućom trakom, baza punjena peskom radi veće stabilnosti, mogućnost pakovanja jednog čunja u drugi radi lakšeg skladištenja. Liveni jednodelni čunjevi sa DES2 reflektujućom trakom se koriste u saobraćaju za obeležavanje deonica puta kojim treba ići, koriste ih putari kada crtaju linije, u auto školi ...

Tag

Barijera od 2m sa jednom reflektujućom i jednom belom letvicom, lagan i prenosiv sistem, isporučuje se u kompletu sa bazom - nosačima. Barijera se koristi za obeležavanje i zaštitu izvođača radova na putu ili pored njega, kod otvorenih kanalizacionih poklopaca, kod zaštite od upadanja u udarne rupe...

Titan

Barijera sa UV stabilizatorom, lako sklopiva, veoma lagana i veoma stabilna, dostupna u dužinama od 1,5m i 2m, visina 1,2m, mogućnost štampanja naziva izvodaca radova. Koristi se za obeležavanje gradilišta, radova na putu, rupa u asfaltu, otvorenih šahtova, itd.

Zebra trake

Signalne trake, koriste se za obeležavanje i osiguravanje građevinskih objekata kao i svih mesta gde je opasno boraviti bez zaštitne opreme. Signalne trake, koriste se za obeležavanje i osiguravanje građevinskih objekata kao i svih mesta gde je opasno boraviti bez zaštitne opreme.

Znakovi

Znakovi upozorenja i obaveštenja za privremeno obeležavanje, montažni na sve tipove JSP cunjeva, otporni na udar. Znakovi upozorenja i obaveštenja se koriste za obeležavanje i upozoravanje vozača na radove na putu.


1 2
Valid HTML 4.01 Transitional