Rukavice
Zaštitna obuća
Zaštitna i radna odeća
Zaštita glave i lica
Zaštitne naočare
Zaštita sluha
Zaštita disajnih organa
Zaštita od pada
Jednokratna upotreba
Zaštita za zavarivanje
Zaštita od izliva tečnosti
Ronilačka oprema
Bezbednost na putu
Ostalo
Reklamni materijal

bezbednost na putu


1 2

Champion

Barijere 4D sa jednom reflektujućom i jednom belom letvicom, robustnog izgleda. Dva ili više sistema se mogu spojiti u jedan čineći veću i dužu barijeru. Lagane, sklopive, brzo i lako se montiraju i prenose. Koristi se za obeležavanje i zaštitu izvođača radova na putu ili pored njega, kod otvorenih kanalizacionih poklopaca, kod zaštite od upadanja u udarne rupe, itd.

Dominator

Dvodelni ćunjevi od gustog polietilena sa DES2 reflektuju?om trakom i UV zaštitom, stabilna baza, otporni na bočne vetrove, mogućnost montiranja signalnih lampi, pogodni za auto-puteve. Koriste se u saobraćaju za obeležavanje deonica puta kojim treba ići, koriste ih putari kada crtaju linije, u auto-školama... Veličina: 45cm, 53cm, 75cm, 1m

Ležeći policajci

Usporivači brzine, veličina i visina ležeceg policajca zavisi od gustine saobraćaja i brzine, mogućnost isporuke i sa mačjim očima. Koriste se za usporavanje brzine na ulicama, pored škola, na parkinzima...

Maxilite

Signalizacione lampe za upozorenje i obeležavanje radova na putu i sl., vodootporne i otporne na udar. Koriste baterije ili solarnu energiju, mogućnost kačenja na čunjeve. Treptuće ili svetleće, sa fotoćelijom ili bez. Signalizacione lampe se koriste za obeležavanje i upozoravanje vozača na radove na putu.

Microlite

Signalizacione lampe za upozorenje i obeležavanje radova na putu i sl., vodootporne i otporne na udar, vidljivost 360, koriste jednu bateriju od 6V, sa fotoćelijom. Signalizacione lampe se koriste za obeležavanje i upozoravanje vozača na radove na putu.

Minilite

Signalizacione lampe za upozorenje i obeležavanje radova na putu i sl., vodootporne i otporne na udar. Koriste baterije ili solarnu energiju, mogućnost kačenja na čunjeve. Treptuće ili svetleće, sa fotoćelijom ili bez. Signalizacione lampe se koriste za obeležavanje i upozoravanje vozača na radove na putu.

Moorgate

Četvorostrane barijere, 4x1m, lagane i fleksibilne, sklopive, brzo i lako se montiraju i prenose. Koriste se za obeležavanje i zažtitu izvođača radova na putu ili pored njega, kod otvorenih kanalizacionih poklopaca, kod zaštite od upadanja u udarne rupe, itd.

No Waiting

Čunjevi obaveštenja, znak za zabranjeno zaustavljanje. Koriste se kao privremeni znaci koji zabranjuju parakiranje na određenom mestu, zbog istovara robe, zbog izvođenja radova...

Post ograda

Demarkacione ograde sa lancima, komplet sadrži 6 stubova, 6 baza i 25m lanca, prenosive, veoma lagane, brza montaža. Demarkacione ograde se koriste za obeležavanje i zaštitu izvođaca radova na putu ili pored njega, kod otvorenih kanalizacionih poklopaca, kod zaštite od upadanja u udarne rupe, itd.

PVC čunjevi

Jednodelni PVC čunjevi od brizganog i veoma fleksibilnog PVC-a, samonoseći. Dostupni sa ili bez reflektujućih traka, mogućnost štampanja logotipa Vaše firme. Jednodelni PVC čunjevi se koriste u saobraćaju za obeležavanje deonica puta kojim treba ići, koriste ih putari kada crtaju linije, u auto-školama ...


1 2
Valid HTML 4.01 Transitional